08
mrt

Presentatie: 'We love Books' van Johanna Kessler

donderdag 8 maart 2018 18:45

Presentatie: 'We love Books' van Johanna Kessler

We love Books! Johanna Kessler wilde met We love Books een ode brengen aan het papieren boek. In onze digitale tijd staat de tijd die aan lezen wordt besteedt en ook het lezen van papieren boeken steeds meer onder druk. Hoeveel jonge mensen en gezinnen hebben over tien, twintig jaar nog een kast met boeken in hun kamer staan? Ze besloot op zoek te gaan naar ware liefhebbers en verzamelaars en portretteerde er maar liefst 50 uit Nederland en België, in leeftijd variërend tussen 19 en 101 jaar oud. Op de vooravond van de Boekenweek presenteert Johanna 'We love Books' bij ons in de winkel. Lisa Kuitert (Hoogleraar Boekwetenschap), Carl Haarnack (oprichter van de Bibliotheca Surinamica) en Eva Rovers (auteur en biograaf) leveren een bijdrage tijdens deze bijzondere presentatie. U bent meer dan welkom!

 

Over We love Books:

Fotograaf Johanna Kessler (1954) werkte ruim 25 jaar als psychoanalyticus. In 2014 gooide zij het roer rigoureus om. Sindsdien is zij fulltime met fotografie bezig. Haar belangstelling voor wat mensen bezielt en drijft is echter onverminderd gebleven. Als fotograaf maakt ze graag ‘totaalportretten’ van opmerkelijke en eigenzinnige mensen; hoe zij bezijden de massa leven. Zij kiest het liefst onderwerpen of thema’s die ook een bepaalde maatschappelijke relevantie of urgentie hebben; rondlopen met een fototoestel is niet vrijblijvend.

In haar boek We love Books komen deze aspecten samen. In een periode van twee jaar portretteerde zij tientallen boekenliefhebbers uit Nederland en België, van 19 tot 101 jaar, en tekende zij hun verhalen op. Dit deed ze omdat boekenverzamelingen steeds vaker in papiercontainers verdwijnen en er door de overheersende digitale beeldcultuur anno 2018 zorgwekkend minder van papier wordt gelezen, terwijl wetenschappelijk onderzoek uitwijst uit dat papierlezen essentiële voordelen heeft boven schermlezen. Treedt er werkelijk cultuurverlies of –verarming op, waarvoor wordt gevreesd, en is dat een reëel gevaar?

Johanna Kessler wilde dat zo veel mogelijk verschillende mensen – potentieel nieuwe lezers en boekenverzamelaars - zich aangesproken zouden kunnen voelen door We love Books. Om die reden heeft zij gestreefd naar een evenwichtige leeftijdsopbouw en heeft ze zich bewust niet willen beperken tot bijvoorbeeld bibliofielen of Büchianen, of tot bekende schrijvers of alleen grote verzamelaars e.d. Die zitten er zeker ook tussen, maar minstens zo veel ruimte krijgen de ‘gewone bijzondere’ man en vrouw die toegewijd en gedreven met hun boekencollecties bezig zijn, of die nu groot, klein, heel gewoon of zeldzaam en bijzonder zijn.

Deze insteek heeft ertoe geleid dat We love Books een dwarsdoorsnede biedt wat boekenliefde in de digitale tijd anno 2018 behelst. Het boek is rijkgeschakeerd en maakt levendig invoelbaar waarom boeken begeerlijk zijn en welke betekenis het verzamelen en lezen van tastbare boeken heeft.

MINDBUSZEUS2 : scheltema